Σημείο πληρωμών με τραπεζική κάρτα

 Πληρώνετε λογαριασμούς :

 •     Ηλεκτρισμού
 •     Φυσικού αερίου
 •    Κινητής τηλεφωνίας
 •    Σταθερής τηλεφωνίας – internet
 •    Ύδρευσης
 •    Ασφαλιστικών εταιριών

 Πληρώνετε οφειλές Δημοσίου :

 •    Ασφαλιστικά ταμεία
 •    Φόρος εισοδήματος
 •    ΕΝΦΙΑ
 •    Φ.Π.Α.
 •    Τέλη κυκλοφορίας
 •    Δόσεις ρυθμίσεων
 •    Ελληνικό Κτηματολόγιο
 •    e- Παράβολο
 •   Λοιπές πληρωμές Δημοσίου

 

 

 

 

 

Μενού