Φωτοαντίγραφα ασπρόμαυρα και έγχρωμα Α4 και Α3

Σάρωση / scanner εντύπων

Εκτυπώσεις από Flash USB και από κινητά μέσω email

Πάνω από 100 εκτυπώσεις ή φωτοτυπίες η χρέωση είναι

0,07€ η σελίδα στις ασπρόμαυρες και

0,35 € η σελίδα στις έγχρωμες

Βιβλιοδεσίες με σπιράλ πλαστικό ή θερμοκόλληση

Πλαστικοποίηση σε διαφορετικά μεγέθη έως Α3

Αποστολή και παραλαβή  FAX

Δακτυλογράφηση σε ό,τι έχετε ανάγκη .

print
Μενού