1. Αρχική
  2. /
  3. Βιβλία
  4. /
  5. Σχολικά Βοηθήματα
  6. /
  7. Δημοτικό
  8. /
  9. ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ Α

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ Α

8,82

2 σε απόθεμα

Το βιβλίο Φύλλων εργασίας μαθηματικών ακολουθεί αναλυτικά το σχολικό βιβλίο, περιλαμβάνει όλη την αντίστοιχη ύλη της τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στα κλάσματα, τις εξισώσεις, τις αριθμητικές παραστάσεις, την εύρεση του Ε.Κ.Π και Μ.Κ.Δ και τα προβλήματα.

Στην iScool αναζητούμε διαρκώς την ποιοτικότερη ενασχόληση του ίδιου μαθητή. Δημιουργούμε ελκυστικό, απλό και κατανοητό περιβάλλον εκπαίδευσης, ώστε οι μικροί μας μαθητές να αγαπήσουν το διάβασμα, να εμπεδώσουν την ύλη με ευχάριστο τρόπο, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να τεθούν οι σωστές βάσεις για τις επόμενες τάξεις

Μενού