Το όραμα μιας νέας αγωγής

8,50

Το όραμα μιας νέας αγωγής το τολμηρό σχέδιο για το ανοιχτό πειραματικό σχολείο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Μαρία Μοντεσσόρι  Εκδόσεις: Γλάρος

 

Μενού