1. Αρχική
  2. /
  3. Βιβλία
  4. /
  5. Σχολικά Βοηθήματα
  6. /
  7. Λύκειο
  8. /
  9. Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ’ λυκείου

Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ’ λυκείου

20,43

2 σε απόθεμα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια προσέγγισης του μαθήματος “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου με βάση τις σύγχρονες αρχές που διέπουν τη διδασκαλία του στο ενιαίο λύκειο. Αποτελεί, επίσης, μια απόπειρα φωτισμού των ιστορικών γεγονότων με αφετηρία τις εγκυρότερες παρατηρήσεις και μελέτες που αφορούν στον τρόπο προσπέλασης και επαφής του μαθητή με τις ιστορικές πηγές. Συγκεκριμένα, στο παρόν εγχειρίδιο εμπεριέχονται: – σχεδιαγραμματικές παρουσιάσεις των ενοτήτων – ερωτήσεις κατανόησης – ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου – ανάλυση των παραθεμάτων του σχολικού εγχειριδίου – ανάλυση του εικονιστικού υλικού του σχολικού εγχειριδίου – γλωσσάριο και προσέγγιση των ιστορικών όρων – ερωτήσεις συνδυασμού ενοτήτων και κεφαλαίων – συμπληρωματικά ιστορικά παραθέματα και ανάλυσή τους – επαναληπτικά κριτήρια ανά κεφάλαιο και σε όλη την έκταση της ύλης. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων βρίσκονται συγκεντρωμένες στο τέλος του βιβλίου. Κατερίνα Μπουκόρου, Μαρία Μπουκόρου.

Μενού