Ταξίδια στο παρελθόν

10,00

2 σε απόθεμα

Ταξίδια στο παρελθόν (φωτοτυπημένο) Χρήστου  Κάσσαρη

Μέσα από το Εθνικό Αρχαιολογικό  Μουσείο

Εκπαιδευτικά προγράμματα παιδί και Μουσείο συλλογή αίθουσας 4 προϊστορικοί χρόνοι Μυκηναϊκός πολιτισμός

Συλλογή αίθουσας 5  προϊστορικοί  χρόνοι Νεολιθικός  πολιτισμός

Συλλογή αίθουσας 6  προϊστορικοί  χρόνοι  Κυκλαδικός  πολιτισμός

 

Μενού