Σετ Βασιλεύς Κωνσταντίνος 1970

12,00

Σετ σε ξύλινη συσκευασία 4 τεμάχια

Εμπρός όψη Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων 1970

Περιλαμβάνει

50 λεπτά

1 δραχμή

2 δραχμαί

5 δραχμαί

Χαλκονικέλιο  σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού