Σετ Βασιλεύς Κωνσταντίνος 1966

12,00

Εμπρός όψη Βασιλεύς Κωνσταντίνος 1966

Πίσω όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων 1966

Περιλαμβάνει 5 δραχμαί

2 δραχμαί

1 δραχμαί

50 λεπτά

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού