Σετ 1973 2 δραχμαί, 1 δραχμή, 50 λεπτά

5,00

Εμπρός όψη Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη φοίνικας 2 δραχμαί 1973 1 δραχμή 1973

Εμπρός όψη Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη 50 λεπτά

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού