1. Αρχική
  2. /
  3. Βιβλία
  4. /
  5. Σχολικά Βοηθήματα
  6. /
  7. Δημοτικό
  8. /
  9. ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΟΥΜΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ Α’

ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΕΞΑΣΚΟΥΜΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΤΕΥΧΟΣ Α’

7,65

2 σε απόθεμα

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ – Το βιβλίο Μαθαίνω και Εξασκούμαι στα Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού απευθύνεται στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Η δομή και η οργάνωσή του ακολουθεί την αντίστοιχη του σχολικού (Βιβλίο του Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών) και λειτουργεί παράλληλα με αυτό.

Το τεύχος Α΄ περιέχει τέσσερις ενότητες, οι οποίες δομούνται σε 28 μαθήματα – κεφάλαια.
Σε κάθε μάθημα διακρίνονται δύο μέρη:
•  Το «Μαθαίνω» όπου ο μαθητής προσεγγίζει τις μαθηματικές έννοιες και ανακαλύπτει τη νέα γνώση.
Πλαισιώνεται από θεωρία διαμορφωμένη κατάλληλα για τους μικρούς μαθητές.
Ενισχύεται με προεκτάσεις και παραδείγματα.
•  Το «Ασκήσεις για λύση» όπου μέσα από εικονο-ασκήσεις και προβλήματα ο μαθητής εμπεδώνει τη νέα γνώση
και «κτίζει» τη συνέχεια.
Οι ασκήσεις εμφανίζουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας.
Πλαισιώνονται από παραδείγματα που υποβοηθούν στην κατανόηση των ζητουμένων.
Εμπεριέχουν θέματα Μαθηματικών διαγωνισμών, προσαρμοσμένα κατάλληλα στο γνωστικό επίπεδο της Β΄ τάξης.

Οι ενότητες ολοκληρώνονται με επαναληπτικά μαθήματα – κεφάλαια αξιολόγησης των γνώσεων βασικών σημείων.
Ακολουθούν οι λύσεις – απαντήσεις όλων των παραπάνω.

Συγγραφέας: Χαράλαμπος Τσιριόπουλος

Μενού