κέρμα 50 δραχμές 1988

4,00

κέρμα 50 δραχμές Χαλκός 92% έτος πρώτης κυκλοφορίας 1988 εμπρός όψη Όμηρος πίσω όψη

Ελληνική Δημοκρατία – αρχαία τριήρης σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού