κέρμα 50 δραχμές 1986

4,00

κέρμα 50 δραχμές Χαλκός 92% έτος πρώτης κυκλοφορίας 1986 εμπρός όψη Όμηρος πίσω όψη

Ελληνική Δημοκρατία – αρχαία τριήρης σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού