Κέρμα 5 δραχμές

2,00

Εμπρός όψη Αριστοτέλης

Πίσω όψη Ελληνική Δημοκρατία  έτος κυκλοφορίας 1976

75%  Χαλκός

25% Νικέλιο

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού