Κέρμα 10 δραχμές

2,00

Εμπρός όψη Δημόκριτος

Πίσω όψη Σύμβολο αυτόμου έτος πρώτης κυκλοφορίας 1976

Χαλκός 75%

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού