Σετ1988 1 δραχμή , 2 δραχμές

3,00

κέρμα 1 δραχμή 1988

Εμπρός όψη Πλοίο του 21 << κορβέτα>>

Πίσω όψη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

έτος πρώτης κυκλοφορίας 1988

Χαλκός 99,9%

κέρμα 2  δραχμές 1988

Εμπρός όψη Ναυτικό σύμβουλο του 21

Πίσω όψη Μαντώ Μαυρογένους

έτος πρώτης κυκλοφορίας 1988

Χαλκός 99,9% σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

Μενού