1. Αρχική
  2. /
  3. Βιβλία
  4. /
  5. Σχολικά Βοηθήματα
  6. /
  7. Λύκειο
  8. /
  9. Ιστορία του αρχαίου κόσμου Α’ ενιαίου λυκείου

Ιστορία του αρχαίου κόσμου Α’ ενιαίου λυκείου

13,14

2 σε απόθεμα

To βιβλίο αυτό έχει διπλό στόχο. Από τη μία, να βοηθήσει το μαθητή στη μελέτη και κατανόηση της ύλης του σχολικού εγχειριδίου, ώστε να εμπεδώσει τη γνώση και να εμβαθύνει στα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει στις εξετάσεις. Από την άλλη, να διευκολύνει το συνάδελφο εκπαιδευτικό στη λειτουργική οργάνωση του καθημερινού μαθήματος. Η δομή του βιβλίου καλύπτει όλες τις μορφές αξιολόγησης των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας, οι οποίες εφαρμόζονται και είναι σύμφωνες με το αναλυτικό πρόγραμμα. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει: – Περιληπτική απόδοση του αντίστοιχου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου – Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου – Συμπληρωματικές ερωτήσεις κλειστού τύπου – Αξιοποίηση με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων των ιστορικών πηγών του σχολικού εγχειριδίου – Αξιοποίηση με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων συμπληρωματικών ιστορικών πηγών. Το βιβλίο συμπληρώνεται με: – Tρίωρα κριτήρια αξιολόγησης – Aπαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις κλειστού τύπου

Μενού