Ιστορία Ε’ Δημοτικού

13,00

2 σε απόθεμα

Σχολικό βοήθημα για το μάθημα της ιστορίας της Έ Δημοτικού
Πώς οι Ρωμαίοι κυβέρνησαν τους κατακτημένους Έλληνες;

α) Κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα, στα οποία οι άρχοντες της πόλης είχαν επιλεγεί από την πλειοψηφία των πολιτών και γι’ αυτό είχαν την αποδοχή των περισσοτέρων.
β) Κατάργησαν τις συμμαχίες μεταξύ των πόλεων-κρατών.
γ) Κρατούσαν τους Έλληνες διχασμένους και τους εμπόδιζαν να συ­νεργάζονται…

Με ποιο τρόπο οι Ρωμαίοι διοικούσαν κάθε πόλη-κράτος που κατα­κτούσαν;
α) Σε όσες πόλεις συμμαχούσαν μαζί τους ή δεν αντιστέκονταν στις λεγεώνες τους, οι Ρωμαίοι:
•παραχωρούσαν ανεξαρτησία ή αυτονομία, δηλαδή επέτρεπαν σε αυτές να διοικούνται με δικούς τους νόμους και άρχοντες
•επέτρεπαν να τις διοικούν Έλληνες που είχαν φιλική διάθεση απέναντι τους.

β) Σε όσες πόλεις αντιστέκονταν, οι Ρωμαίοι φέρονταν με πολύ σκλη­ρό τρόπο:
• γκρέμιζαν τα τείχη τους
• άρπαζαν θησαυρούς και έργα τέχνης
• επέβαλλαν βαρύτατους φόρους
• αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους τους
• εγκαθιστούσαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές
• ανέθεταν τη διοίκηση τους σε Ρωμαίους αξιωματούχους.

Μενού