ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

14,33

2 σε απόθεμα

[…] Για να καλύψει όλα τα πεδία κατανόησης και εκμάθησης της γλώσσας, η συγγραφική ομάδα θεώρησε σκόπιμο να συμπεριλάβει τα εξής:
– Επεξήγηση και ανάλυση των δύσκολων λέξεων και φράσεων των κειμένων
– Σύντομη περίληψη και απόδοση του νοήματος των κειμένων
– Αναλυτική μελέτη του γραμματικού φαινομένου με χρήση πολλών παραδειγμάτων και πινάκων
– Υποδείγματα για την παραγωγή γραπτού λόγου με σχεδιαγράμματα και παραδείγματα κειμένων
Επιπλέον ασκήσεις για την εμπέδωση της γραμματικής και του λεξιλογίου. […]
Μενού