Ελλάδα 20 δραχμές 1973

3,00

Ελλάδα 20 δραχμές 1973 Χαλκονικέλιο εμπρός όψη εθνόσημο – θρυλικό πλάσμα πίσω όψη Μύθος

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού