500 δραχμές 1896 μετάλλιο 2000

4,00

500 δραχμές μετάλλιο 2000 σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

Μενού