50 λεπτά 1970

3,00

Εμπρός όψη 50 λεπτά εθνόσημο Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού