5 και 10 δραχμές 1973

7,00

Εμπρόσθια όψη ο Πήγασος οπίσθια όψη ο φοίνικας σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

Μενού