5 και 10 δραχμές 1973

5,00

Εμπρός όψη ο Πήγασος πίσω όψη ο φοίνικας σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

 

 

 

Μενού