5 δραχμαί 1971

5,00

Εμπρός όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

Πίσω όψη εθνόσημο 21η Απριλίου 1967

Χαλκονικέλιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

 

 

 

Μενού