5 δραχμαί 1970

3,00

Εμπρός όψη 5 δραχμαί εθνόσημο Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού