30 δρχ. 1964 Βασιλικός γάμος

20,00

30 δρχ. 1964 Βασιλικός γάμος ασημένιο σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού