30 δραχμές Δυναστείας 1963

30,00

30 δραχμές 1863- 1963 100η  επέτειος των πέντε Ελλήνων βασιλέων σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού