20 δρχ, 2 δραχμές, 1 δραχμή, 50 λεπτά

5,00

20 δρχ. 1998

Εμπρός όψη: Eλληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη: Διονύσιος Σολωμός

2 δραχμές 1986

Εμπρός όψη: Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη: Γεώργιος Καραϊσκάκης

1 δραχμή 1986

Εμπρός όψη: Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη: Κωνσταντίνος Κανάρης

50 λεπτά 1976

Εμπρός όψη: Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη: Μάρκος Μπότσαρης

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

Μενού