20 δραχμές 1992 και 2000

2,00

Εμπρός όψη προτομή του Διονύσιος Σολωμός

Πίσω όψη Ελληνική Δημοκρατία ένα κλαδί ελιάς

έτος πρώτης κυκλοφορίας 1990

Χαλκός 92% Νικέλιο 2% αλουμίνιο 6%

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού