2 δραχμές 1988

1,00

Εμπρός όψη Ναυτικό σύμβουλο του 21

Πίσω όψη Μαντώ Μαυρογένους

έτος πρώτης κυκλοφορίας 1988

Χαλκός 99,9% σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού