2 δραχμές 1976

1,00

Εμπρός όψη: Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη: Γεώργιος Καραϊσκάκης

Χαλκός 99,9%  σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού