2 δραχμαί 1967

3,00

Εμπρός όψη 2 δραχμαί εθνόσημο Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού