2 δραχμαί 1973

2,00

Εμπρός όψη Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω όψη  2 δραχμαί

Χαλκός 92% σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού