2 δραχμαί 1954

2,00

Εμπρός όψη Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού