1000 γενικές ασκήσεις άλγεβρας

25,00

1000 γενικές ασκήσεις άλγεβρας  Ιωάννου Μαντά δια τους υποψηφίους  των Ανωτάτων Σχολών και κυρίως  του ΕΜ Πολυτεχνείου  περιέχει 1118 γενικές ασκήσεις εκ των  οποίων  273  λελυμένας  Αθήνα 1963

Μενού