100 δραχμές Μέγας Αλέξανδρος 2000

4,00

Κέρμα 100 δραχμές Χαλκός 92% έτος πρώτης κυκλοφορίας 2000

εμπρός όψη Βεργίνα πίσω όψη Μέγας Αλεξάνδρος Βασιλεύς Μακεδόνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού