100 δραχμές 1992

4,00

Κέρμα 100 δραχμές Χαλκός 92% έτος πρώτης κυκλοφορίας 1992

εμπρός όψη Βεργίνα πίσω όψη Μέγας Αλεξάνδρος Βασιλεύς Μακεδόνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

 

 

Μενού