100 δραχμές 1990

4,00

Κέρμα 100 δραχμές Χαλκός 92% έτος πρώτης κυκλοφορίας 1990

εμπρός όψη Βεργίνα πίσω όψη Μέγας Αλεξάνδρος Βασιλεύς Μακεδόνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

 

Μενού