100 δραχμές Αθήνα 1999

4,00

100 δραχμές Αθήνα 1999 Χαλκός 92% 45ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ελληνορωμαϊκής πάλης

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

 

Μενού