10 δραχμαί 1968

4,00

10 δραχμαί 1968  Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β’ Χαλκονικέλιο

Εμπρός όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

Πίσω όψη εθνόσημο 10 δραχμαί Βασίλειον της Ελλάδας

κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού