1 δραχμή 1988

1,00

Εμπρός όψη Πλοίο του 21 << κορβέτα>>

Πίσω όψη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

έτος πρώτης κυκλοφορίας 1988

Χαλκός 99,9% σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού