1 δραχμή 1976

1,00

Εμπρός Όψη: Ελληνική Δημοκρατία

Πίσω Όψη: Κωνσταντίνος Κανάρης

Χαλκός 99,9% σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού