1 δραχμή 1971

3,00

Εμπρός όψη Βασίλειον της Ελλάδος 21 Απριλίου 1967

Πίσω όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων 1971

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού