1 δραχμή 1966

2,00

Εμπρός όψη 1 δραχμή εθνόσημο Βασίλειον της Ελλάδος

Πίσω όψη Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

σε κυκλοφορημένη κατάσταση

Μενού